Borovez (Borovets / Borovetz)

Hotel Yagoda***

7.0
Yagoda***
Allgemeiner Eindruck 7.0

Das Wetter in Yagoda***